Hyre- og Lønadministration

Hyre- og Lønadministration

OMEGA har en omfattende og kraftfuld lønmotor, der er designet til at imødekomme de mest krævende krav fra globale firmaer og rederier. OMEGA administrerer løn i forskellige sprog og på flere forskellige valutaer, samt flere nationale skatteregler og udskrifter understøttes. Systemet er specielt designet til løn- og bemandingsafdelingen, der har ansvaret for løn og regnskab. OMEGA er et dansk produkt, og lønmodulet er udviklet i samarbejde med flere rederier i løbet af de sidste 25 år. OMEGA er et fuldt flerbruger system og er opdelt i flere forskellige moduler. Hvert modul specielt optimeret til sit formål. Oprindeligt blev OMEGA udviklet som et rent lønsystem, og derfor er lønmodulet meget stærkt og i stand til at tilpasse til enhver type af overenskomst.

 

Oversigt

The Lønmodulet indeholder alle nødvendige rutiner for løn- og lønberegning. De daglige rutiner inkluderer f.eks. Vedligeholdelse af finanskonti, regnskab, indberetninger og mange forskellige rapporter. De månedlige rutiner inkluderer f.eks .: elektronisk overførsel af eIndkomst, pension, kompensation, statistik og pengeoverførsel til mange forskellige banksystemer. Desuden en lang liste med forskellige lukningsrutiner, alt styret og håndteret af slutbrugeren.

 

Lønberegning

OMEGA's indbyggede lønmotor er fuldstændig justerbar og giver brugeren mulighed for at ændre eller tilføje sine egne beregninger. Hver lønart er 100% justerbar og kombinerede brugerdefinerede lønkoder, og lønregner kan håndtere enhver form for aftale. Flere nationale skatte- og lønberegninger er allerede indbygget, f.eks. Dansk, Svensk, Grønlandsk, Færøsk, Finsk, Singapore, Filippinsk samt mange andre europæiske lønberegnigner.

 

Automatisk lønberegning

OMEGA har en automatisk lønmaskine, der bruges til beregning af de forskellige lønarter. Det er baseret på en lønskabelon for hver aftale for at sikre korrekt beregning af alle aftaler.

 

Manuel lønberegning

Den manuelle lønmaskine bruges ved indtastning af lønarterne en efter en, hvilket i mange tilfælde er en optimal løsning. Også daglige ad hoc-konti, endelige lønkonti og korrektioner foretages normalt manuelt, da brugeren har 100% kontrol for hver lønart på lønsedlen.

 

Variabler

Variabler som normalt modtages fra kaptajnen om bord, kan enten importeres direkte fra skibet, indtastes kontinuerligt i løbet af måneden eller indtastes manuelt ved oprettelse af lønsedlerne.

 

Allotment

OMEGA er i stand til at håndtere og udbetale allotments, uanset hvilken type aftale en sømand har,

 

Bankoverførsler

Pengenekan overføres fra OMEGA og direkte til mange forskellige banksystemer. Denne funktion eliminerer dobbeltarbejde - og al nødvendig information, såsom kontonummer, IBAN-nr., SWIFT-kode, modtagernavn osv. overføres automatisk. I øjeblikket eksisterer ca. 45 forskellige bankinterfaces i OMEGA.

 

Highlights

· Et meget fleksibelt lønsystem, hvor næsten alt kan styres af brugeren.

· Brugerdefinerede lønarter

· Brugerdefinerede udskrifter

· Flere valutaer samt sprogstyring

· Integration til 45 banksystemer

· Integration til 25 finanssystemer

· Håndtering af variabler

· Fleksibel import og eksport rutiner

· Egne rpporter

· Tilpasning af alle former for overenskomster

· Automatisk og/eller manuel lønberegning

· Månedsløn, timeløn, sygeløn, ferie og fridagsberegning mv.

 

Overenskomstløn samt personlig løn

OMEGA har en omfattende kontrol af lønskalaer pr. overenskomst/rang, anciennitet og valuta. Men også personlig løn på individuelle aftaler kan let styres.

 

Finans interfaces

OMEGA er integreret med en lang række regnskabssystemer som: Navision, XAL, Axapta, SAP, J.D. Edwards, ShipNet, Agresso og Visma. Ved hjælp af disse interfaces kan posteringer nemt eksporteres fra OMEGA, og importeres i finanssystemet.

 

Lønsedler via mail eller CrewPORTAL

OMEGA har en indbygget rutine til at sende lønsedlen via nettet eller e-mail. Ved hjælp af denne funktionalitet er det meget let at sende lønsedlerne direkte til hvert besætningsmedlems egen private e-mail-konto. Det er muligt at kontrollere, om hele eller kun en del af besætningsmedlemmerne skal modtage deres lønseddel via e-mail. Lønskiltene kan også overføres til OMEGA's webbaserede CrewPORTAL.

 

Rapporter

Lønmodulet har mere end 50 foruddefinerede rapporter klar til brug, bl.a.:

· Lønsedler i forskellig sprog og valuta

· Bogføringslister

· Finansrapporter

· Månedlige, og Årsrapporter

· Lønsatser

· Lønart specifikation

· Kontospecifikation

· Persontotaler og Grand totaler

· Ferie- og overtidslister

· Forsikring- og Pensionslister

· Banklister

· Skattelister

 

Internationale lønrutiner

OMEGA har en bred vifte af internationale lønmoduler og grænseflader indbygget i den fleksible lønmodul. OMEGA kan som standard beregne lønningsliste for enhver form for aftale, og til rapportering til myndigheder er en lang liste med elektroniske overførselsrutiner tilgængelige. Nedenfor er en oversigt over de vigtigste af dem.

 

Dansk Løn

· Indberetning til SKAT / eIndkomst incl. DIS og DAS

· Indberetning til Søfartsstyrelsen

· Indberetning til Danske Rederier

· Indberetning til Danske Rederier DIS-Statistik

· Indberetning/bankoverførsel til alle danske banker, f.eks. PBS, BEC, Sparekasserne, Nordea, Danske Bank, Jyske Bank mv.

· Indberetning/bankoverførsel til alle danske pensionskasser, f.eks. PFA, HTS, Nordea Liv mv.

· Indberetning af feriekort

· Indberetning af skat og ATP

 

Svensk og Norsk Løn

· Swedish & Norwegian Tax Tables

· Pre-Salary Calculation

· Reporting to Tax Authorities

· Reporting to “Rederistöd”

· Reporting to “Transportstyrelsen”

· KU, FORA, CSR, COINS, Regress reporting

· SEB-Bank & Bankgirot Interface

 

Finsk Løn

· Tulorekisteri Reporting

· Finnish Tax Calculation

· Finnish Tax Card Requests

· Reporting to Vero Skatt

· Reporting to Trafi

· SEPA Money Transfer

· Leave Days & Annual Leave Days calculation

· SMU, SLPL, SKPL reporting

· MEK reporting

· MEPA reporting

 

Singapore Løn

· CPF Reporting to Authorities

· Central Provident Fund (CPF) calculation

· AIS Report and upload to Authorities

· IR8A Report and upload to Authorities

· CDAC, ECF, MBMF, SINDA calculation

· Singapore Citizen G/G, F/G calculation

· Singapore SPR calculation

· Singapore UOB Bank Interface

· Singapore Standard Chartered Bank Interface

· SDL—Skills Development Levy

 

Filippinsk Løn

· Manila BPI-Bank Interface

 

Grønlandsk Løn

· Betaling via GrønlandsBANKEN og BankNordic

· Indberetning til Sulinal hver måned - A1

· Indberetning til Sulinal hvert år - A11

· Indberetning til Forsikrings, Politimester mv.

 

Færøsk Løn

· Føroya Banki Bank Interface

· EIK Bank Interface

· Transfer to Faroe Island Authorities

 

German Payroll

· Deutsche Bank Interface

· Deutsche Bundesbank EuroSystem Interface