Hyre- og Lønadministration

Hyre- og Lønadministration

OMEGA har en omfattende og kraftfuld lønmotor, der er designet til at imødekomme de mest krævende krav fra globale firmaer og rederier. OMEGA administrerer løn i forskellige sprog og på flere forskellige valutaer, samt flere nationale skatteregler og udskrifter understøttes. Systemet er specielt designet til løn- og bemandingsafdelingen, der har ansvaret for løn og regnskab. OMEGA er et dansk produkt, og lønmodulet er udviklet i samarbejde med flere rederier i løbet af de sidste 25 år. OMEGA er et fuldt flerbruger system og er opdelt i flere forskellige moduler. Hvert modul specielt optimeret til sit formål. Oprindeligt blev OMEGA udviklet som et rent lønsystem, og derfor er lønmodulet meget stærkt og i stand til at tilpasse til enhver type af overenskomst.

 

Oversigt

Lønmodulet indeholder alle nødvendige rutiner for løn- og lønberegning. De daglige rutiner inkluderer f.eks. Vedligeholdelse af finanskonti, regnskab, indberetninger og mange forskellige rapporter. De månedlige rutiner inkluderer f.eks .: elektronisk overførsel af eIndkomst, pension, kompensation, statistik og pengeoverførsel til mange forskellige banksystemer. Desuden en lang liste med forskellige lukningsrutiner, alt styret og håndteret af slutbrugeren.

 

Lønberegning

OMEGA's indbyggede lønmotor er fuldstændig justerbar og giver brugeren mulighed for at ændre eller tilføje sine egne beregninger. Hver lønart er 100% justerbar og kombinerede brugerdefinerede lønkoder, og lønregner kan håndtere enhver form for aftale. Flere nationale skatte- og lønberegninger er allerede indbygget, f.eks. Dansk, Svensk, Grønlandsk, Færøsk, Finsk, Singapore, Filippinsk samt mange andre europæiske lønberegnigner.

 

Automatisk lønberegning

OMEGA har en automatisk lønmaskine, der bruges til beregning af de forskellige lønarter. Det er baseret på en lønskabelon for hver aftale for at sikre korrekt beregning af alle aftaler.

 

Manuel lønberegning

Den manuelle lønmaskine bruges ved indtastning af lønarterne en efter en, hvilket i mange tilfælde er en optimal løsning. Også daglige ad hoc-konti, endelige lønkonti og korrektioner foretages normalt manuelt, da brugeren har 100% kontrol for hver lønart på lønsedlen.

 

Variabler

Variabler som normalt modtages fra kaptajnen om bord, kan enten importeres direkte fra skibet, indtastes kontinuerligt i løbet af måneden eller indtastes manuelt ved oprettelse af lønsedlerne.

 

Allotment

OMEGA er i stand til at håndtere og udbetale allotments, uanset hvilken type aftale en sømand har,

 

Bankoverførsler

Pengenekan overføres fra OMEGA og direkte til mange forskellige banksystemer. Denne funktion eliminerer dobbeltarbejde - og al nødvendig information, såsom kontonummer, IBAN-nr., SWIFT-kode, modtagernavn osv. overføres automatisk. I øjeblikket eksisterer ca. 45 forskellige bankinterfaces i OMEGA.

 

Highlights

 Et meget fleksibelt lønsystem, hvor næsten alt kan styres af brugeren.

 Brugerdefinerede lønarter

 Brugerdefinerede udskrifter

 Flere valutaer samt sprogstyring

 Integration til 45 banksystemer

 Integration til 25 finanssystemer

 Håndtering af variabler

 Fleksibel import og eksport rutiner

 Egne rpporter

 Tilpasning af alle former for overenskomster

 Automatisk og/eller manuel lønberegning

 Månedsløn, timeløn, sygeløn, ferie og fridagsberegning mv.

 

Overenskomstløn samt personlig løn

OMEGA har en omfattende kontrol af lønskalaer pr. overenskomst/rang, anciennitet og valuta. Men også personlig løn på individuelle aftaler kan let styres.

 

Finans interfaces

OMEGA er integreret med en lang række regnskabssystemer som: Navision, XAL, Axapta, SAP, J.D. Edwards, ShipNet, Agresso og Visma. Ved hjælp af disse interfaces kan posteringer nemt eksporteres fra OMEGA, og importeres i finanssystemet.

 

Lønsedler via mail eller CrewPORTAL

OMEGA har en indbygget rutine til at sende lønsedlen via nettet eller e-mail. Ved hjælp af denne funktionalitet er det meget let at sende lønsedlerne direkte til hvert besætningsmedlems egen private e-mail-konto. Det er muligt at kontrollere, om hele eller kun en del af besætningsmedlemmerne skal modtage deres lønseddel via e-mail. Lønskiltene kan også overføres til OMEGA's webbaserede CrewPORTAL.

 

Rapporter

Lønmodulet har mere end 50 foruddefinerede rapporter klar til brug, bl.a.:

 Lønsedler i forskellig sprog og valuta

 Bogføringslister

 Finansrapporter

 Månedlige, og Årsrapporter

 Lønsatser

 Lønart specifikation

 Kontospecifikation

 Persontotaler og Grand totaler

 Ferie- og overtidslister

 Forsikring- og Pensionslister

 Banklister

 Skattelister

 

Internationale lønrutiner

OMEGA har en bred vifte af internationale lønmoduler og grænseflader indbygget i den fleksible lønmodul. OMEGA kan som standard beregne lønningsliste for enhver form for aftale, og til rapportering til myndigheder er en lang liste med elektroniske overførselsrutiner tilgængelige. Nedenfor er en oversigt over de vigtigste af dem.

 

Dansk Løn

 Indberetning til SKAT / eIndkomst incl. DIS og DAS

 Indberetning til Søfartsstyrelsen

 Indberetning til Danske Rederier

 Indberetning til Danske Rederier DIS-Statistik

 Indberetning/bankoverførsel til alle danske banker, f.eks. PBS, BEC, Sparekasserne, Nordea, Danske Bank, Jyske Bank mv.

 Indberetning/bankoverførsel til alle danske pensionskasser, f.eks. PFA, HTS, Nordea Liv mv.

 Indberetning af feriekort

 Indberetning af skat og ATP

 

Svensk og Norsk Løn

 Swedish & Norwegian Tax Tables

 Pre-Salary Calculation

 Reporting to Tax Authorities

 Reporting to “Rederistöd”

 Reporting to “Transportstyrelsen”

 KU, FORA, CSR, COINS, Regress reporting

 SEB-Bank & Bankgirot Interface

 

Finsk Løn

 Tulorekisteri Reporting

 Finnish Tax Calculation

 Finnish Tax Card Requests

 Reporting to Vero Skatt

 Reporting to Trafi

 SEPA Money Transfer

 Leave Days & Annual Leave Days calculation

 SMU, SLPL, SKPL reporting

 MEK reporting

 MEPA reporting

 

Singapore Løn

 CPF Reporting to Authorities

 Central Provident Fund (CPF) calculation

 AIS Report and upload to Authorities

 IR8A Report and upload to Authorities

 CDAC, ECF, MBMF, SINDA calculation

 Singapore Citizen G/G, F/G calculation

 Singapore SPR calculation

 Singapore UOB Bank Interface

 Singapore Standard Chartered Bank Interface

 SDL—Skills Development Levy

 

Filippinsk Løn

 Manila BPI-Bank Interface

 

Grønlandsk Løn

 Betaling via GrønlandsBANKEN og BankNordic

 Indberetning til Sulinal hver måned - A1

 Indberetning til Sulinal hvert år - A11

 Indberetning til Forsikrings, Politimester mv.

 

Færøsk Løn

 Føroya Banki Bank Interface

 EIK Bank Interface

 Transfer to Faroe Island Authorities

 

German Payroll

 Deutsche Bank Interface

 Deutsche Bundesbank EuroSystem Interface