Pålidelig software

Fleksibelt og nemt at bruge

Personlig kundesupport

Solidt Samarbejde

OMEGA Business Suite

OMEGA Millennium er et fleksibelt og brugervenligt administrationssystem til hyreafregning og bemanding af søfolk. Det håndterer aflønning og udbetaling af hyre til søfolk under både danske og udenlandske skibs-registre. Systemet er specielt udviklet til hyre- og bemandingsafdelingen, der har ansvaret for hyreafregning og de manuelle administrative rutiner.

Generelt

 • OMEGA Millennium er et 100% dansk produkt og er udviklet i et samarbejde mellem en række store danske rederier og Soft-Team.
 • OMEGA Millennium er et flerbrugersystem, hvilket betyder, at det kan installeres i et netværk, så flere personer kan arbejde på systemet samtidigt.
 • OMEGA Millennium er opbygget i en række moduler som hver er nøje tilpasset dets funktion.
 • OMEGA Millennium er et 32-bit program og kan køre på alle typer PC’ere med Windows 2000/XP/Vista eller Windows 7/8/10 installeret.
 
 

Hyre-administration.
I modulet Hyre-administration findes alle nødvendige rutiner til at varetage aflønning og afregning af søfolk. De daglige rutiner inkluderer bl.a.: Registrering af hyreafregninger, bogføring, lønudbetaling, håndtering af faste træk samt udskrivning af lønsedler. De periodiske rutiner inkluderer bl.a.: indberetning af kompensationsbeløb til Udligningskontoret (DIS), pensionsbeløb til HTS- og PFA-Pension, statistik og FerieKort til Danmarks Rederiforening, indberetning af oplysninger til SKAT og derudover en række forskellige afregningsrutiner. Elektronisk indberetning af hyrekontrakter til Søfartsstyrelsen.

 

Mandskabs-administration.
I modulet Mandskabs-administration findes en lang række rutiner til mandskabsafdelingen. Systemet indeholder en omfattende database med mange person-oplysninger. Foruden det omfattende person-stamkort holder systemet styr på personerne via en mønstringshistorik, hvor alle hændelser registreres. Hyrekontrakter kan registreres og udskrives direkte fra programmet. I del-modulet Bedømmelser er det muligt at registrere evalueringer af den enkelte sømand og der kan udskrives en række forskellige statistikker.

 

Planlægning.
Planlægningsmodulet i OMEGA Millennium er meget omfattende og indeholder en lang række forskellige rutiner.
Modulet Skifteplanlægning benyttes til at planlægge hvilke søfolk der skal ud og hvilke der skal hjem. Til modulet findes mange forskellige standardrapporter og der er ligeledes mulighed for at få udskrevet forskellige varslingsbreve, rejsebreve og garantibreve til den enkelte sømand.
Modulet Kursusplanlægning benyttes til at planlægge og tilmelde personer på kurser. Der findes ligeledes flere forskellige standardrapporter samt muligheden for at udskrive kursusbreve til den enkelte sømand. Både skifteplanlægningen og kursusplanlægningen hænger nøje sammen med den resterende del af systemet

 

Elektronisk dokumentstyring.
Elektronisk dokumentstyring (også kaldet E-doc) håndterer indscannede certifikater, beviser, dokumenter, hyrekontrakter, billeder etc.

 

Udskrifter.
Foruden de over 100 indbyggede standardrapporter der findes i OMEGA Millennium, indeholder systemet en avanceret rapport-generator, som gør det muligt for brugeren selv at udarbejde alle former for rapporter.

 

Elektroniske overførsler (bl.a.)

 • eIndkost til SKAT
 • eSkattekort til SKAT
 • Kompensationsbeløb til Udligningskontoret
 • Pension- og Helbredsikring til PFA-Pension
 • Pensionsbeløb til HTS-Pension
 • Pensionsbeløb til Nordea Liv og Pension
 • Lønstatistik til Danmarks Rederiforening
 • Lønstatistik til Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening
 • FerieKort til Danmarks Rederiforening
 • Feriepenge til FerieKonto og Feriefonden
 • Lønudbetaling via PBS
 • Lønudbetaling via NORDEA
 • Lønudbetaling via BG Bank
 • Lønudbetaling via DanskeBank
 • Lønudbetaling via Bankernes Erhvervssystem (BEC)
 • Lønudbetaling via Jyske Bank
 • Lønudbetaling via Føroya Banki og Sparikassi
 • Lønudbetaling via Grønlandsbanken
 • Lønudbetaling via svenske banker (BGC-Format)
 • Bogføringsposter til finanssystem, fx. SAP, XAL, Navision, Axapta, ShipNet
 • Hyreafregninger og hyrekontrakter til skibsmodulet
 • Hyrevariabler og persondata til og fra skibssystemet SEAMANAGER
 • Mønstrings- og kontraktdata til Søfartsstyrelsen
 • Beløb til Barselsudligningsordningen
 • A-11 oplysningssedler til Grønlands hjemmestyre
 • Løntræk till Grønlands hjemmestyre

 

Andre integrationer og overførsler.

 • Integration til MS-Excel
 • Integration til MS-Word
 • Integration til Acrobat Reader (PDF)
 • Integration fra Omega Project Management til MCSWin/Comtext fra Nordic-IT
 • Besætningsoversigt til Intranet og Internet
 • Overførsel af adresselister til håndholdt PC (PDA)

 

Sikkerhed.
I Omega Hyre Millennium er der mange niveauer af sikkerhed. Databasen kan beskyttes med kryptering og passwords. Ligeledes kan der tildeles læse-, skrive- og sletterettigheder for hver bruger. I OMEGA tildeles brugeren en autorisationskode, som sørger for, at der kun vises de funktioner, som den enkelte bruger har ret til at se. Hver bruger kan få “skræddersyet” sine egne menuer, således at der kun vises det, den enkelte bruger har adgang til. Således kan kritiske rutiner fjernes helt for nogle brugere.

 

 

Udarbejdet til bl.a. følgende produkter.